ŚWIDER

O programie ŚWIDER

ŚWIDER (Śląska Współpraca: Innowacje dla Efektywnego Rozwoju) jest projektem składającym się z programu stypendialnego dla doktorantów oraz programu stażowego dla pracowników naukowo-dydaktycznych i pracowników przedsiębiorstw technologicznych z regionu woj, śląskiego.

Nabór na staże dla pracowników uczelni (3 miejsca) i pracowników przedsiębiorstw (3 miejsca) 2013-2014

Ogłoszenie o indywidualnych szkoleniach/seminariach dla uczestników projektu 2013-2014

KONKURS

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do składania ofert na zadanie: Opracowanie i przeprowadzenie szkolenia dla doktorantów z zakresu ochrony własności intelektualnej w ramach projektu „Śląska Współpraca: Innowacje dla Efektywnego Rozwoju – ŚWIDER”

szczegóły konkursu

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem:

Nabór na Opracowanie i przeprowadzenie szkolenia dla doktorantów z zakresu komercjalizacji wiedzy w ramach projektu „Śląska Współpraca: Innowacje dla Efektywnego Rozwoju – ŚWIDER” w terminie: do dnia 28.07. br. do godziny 15:00.

  • Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

ŚWIDER is powered by WordPress | WordPress Themes