ŚWIDER » Projekty

Projekty

Tematy realizowane w Instytucie Informatyki.  Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel, Opiekun pomocniczy i osoba kontaktowa Dr Marcin Binkowski

 1. Badanie zniekształceń obrazu mikrotomograficznego i konstrukcja  algorytmów do jego korekcji;
 2. Komputerowa analiza obrazu mikrotomograficznego i konstrukcja algorytmów do jego segmentacji;
 3. Algorytmy komputerowe w projektowaniu i badaniu stabilizatorów zewnętrznych do zespoleń złamań i dystrakcji kości kończyn;
 4. Badanie przepływu informacji w laboratorium obrazowania i zintegrowany system zarządzania informacją;
 5. Konstrukcja, budowa i badania biomechaniki innowacyjnego stabilizatora zewnętrznego do zespoleń złamań kości;
 6. Badanie metod stabilizacji zewnętrznej dystrakcji kończyn i optymalizacja konstrukcji instrumentarium chirurgicznego;
 7. Baza danych implantów naczyniowych i zastosowanie w diagnostyce przyczyn ich defektów;
 8. Baza danych implantów kardiologicznych badanych postmortem i zastosowanie jej w diagnostyce przyczyn ich defektów;
 9. Badanie trwałości implantów stawu biodrowego w kontekście diagnostyki przyczyn ich defektów;

Tematy realizowane w Instytucie Fizyki. Opiekun naukowy: prof. dr hab. Janusz Gluza

 1. Metody i algorytmy w obliczeniach perturbacyjnych;
 2. Generatory Monte Carlo w fizyce niskich energii;
 3. Automatyzacja generatorów Monte Carlo w fizyce wysokich energii;
 4. Numeryczne i analityczne badanie macierzy masowych na podstawie fizyki neutrin.

ŚWIDER is powered by WordPress | WordPress Themes